Communicatie die goed doet

U wacht tot de reclame voorbij is. Willem wacht al 4 jaar op een nier.

U wacht tot de reclame voorbij is. Willem wacht al 4 jaar op een nier.

‘De wachtlijst moet korter!’ is de nieuwe campagne van de Nierstichting. In aanloop naar de collecteweek komt de stichting met deze noodkreet waarin zij aandacht vraagt voor het feit dat het leven van veel nierpatiënten in het teken staat van wachten.

In de campagne wordt gebruik gemaakt van locaties die we allemaal kennen van wachten. Bijvoorbeeld in de file, bij de bushalte of bij de kassa. Deze wachtmomenten staan in schril contrast tot het wachten in het leven van nierpatiënten. ‘Beter 10 minuten wachten op de bus, dan 4 jaar op een nier!’.

De wachttijd heeft ernstige consequenties, een donornier komt in veel gevallen te laat. Ieder jaar overlijden 200 mensen omdat voor hen een donornier te laat komt.

De verschillende wachtmomenten komen terug in alle campagneuitingen, de campagneposters en in de radio- en TV-commercials.
Het campagnegeld is een gebalde vuist met dialyse-slangen.

Daarnaast roept de Nierstichting iedereen op om met een foto via Facebook en/of Twitter (#stophetwachten) alledaagse wachtmomenten bij bijvoorbeeld de bakker, de tandarts, een museum of voor de koffieautomaat in beeld te brengen.

De stichting brengt het probleem dichtbij met het verhaal van wachtende Willem hieronder op video en hier op de website.

Nierstichting-file-mast

Nierstichting-Beter-wachten-op-de-bus

Reclamebureau: XXS
Mediabureau: M2Media

Via Marketingtribune